سفارش دامین

اولین گام برای حضور در اینترنت ثبت یک دامین است. دامین در واقع همان آدرسی است که برای ورود به وب‌سایت در مرورگر تایپ می‌شود. دامین نه تنها آدرس تجارت شما در دنیای مجازی است، بلکه هویت شما محسوب می‌شود و حق مالکیت، تمدید، تغییر مشخصات و انتقال آن متعلق به شما خواهد بود.

دامین ir

هزار تومان ۶ یک‌ساله

 • ثبت دامین
 • تمدید دامین
 • انتقال دامین
سفارش دهید

دامین ir

هزار تومان ۲۰ پنج‌ساله

 • ثبت دامین
 • تمدید دامین
 • انتقال دامین
سفارش دهید

دامین com

هزار تومان ۴۰ یک‌ساله

 • ثبت دامین
 • تمدید دامین
 • انتقال دامین
سفارش دهید

دامین org

هزار تومان ۵۰ یک‌ساله

 • ثبت دامین
 • تمدید دامین
 • انتقال دامین
سفارش دهید

دامین net

هزار تومان ۴۵ یک‌ساله

 • ثبت دامین
 • تمدید دامین
 • انتقال دامین
سفارش دهید

دامین info

هزار تومان ۴۵ یک‌ساله

 • ثبت دامین
 • تمدید دامین
 • انتقال دامین
سفارش دهید

سفارش هاست

هاست (host) در لغت به معنای میزبان است و در مورد وب سایت و اینترنت، به فضای اختصاص داده شده به وب سایت گفته می‌شود.

پلن A

هزار تومان ۳۵ سالیانه

 • فضای هاست: ۱۰۰MB
 • پهنای باند: ۱GB
 • دامنه‌های قابل میزبانی: ۱
 • زیردامنه: ۱
 • تعداد ایمیل: ۱
 • پایگاه‌های داده: ۱
 • دامنه‌های پارک شده: ۰
 • کاربران FTP: ۱
سفارش دهید

پلن B

هزار تومان ۵۰ سالیانه

 • فضای هاست: ۲۰۰MB
 • پهنای باند: ۲GB
 • دامنه‌های قابل میزبانی: ۱
 • زیردامنه: ۱
 • تعداد ایمیل: ۲
 • پایگاه‌های داده: ۱
 • دامنه‌های پارک شده: ۱
 • کاربران FTP: ۱
سفارش دهید

پلن C

هزار تومان ۷۰ سالیانه

 • فضای هاست: ۵۰۰MB
 • پهنای باند: ۵GB
 • دامنه‌های قابل میزبانی: ۱
 • زیردامنه: ۲
 • تعداد ایمیل: ۵
 • پایگاه‌های داده: ۲
 • دامنه‌های پارک شده: ۲
 • کاربران FTP: ۱
سفارش دهید

پلن برنزی

هزار تومان ۱۰۰ سالیانه

 • فضای هاست: ۱GB
 • پهنای باند: ۱۰GB
 • دامنه‌های قابل میزبانی: ۲
 • زیردامنه: ۵
 • تعداد ایمیل: ۲۰
 • پایگاه‌های داده: ۵
 • دامنه‌های پارک شده: نامحدود
 • کاربران FTP: نامحدود
سفارش دهید

پلن نقره‌ای

هزار تومان ۱۵۰ سالیانه

 • فضای هاست: ۲GB
 • پهنای باند: ۲۰GB
 • دامنه‌های قابل میزبانی: ۳
 • زیردامنه: ۱۰
 • تعداد ایمیل: ۵۰
 • پایگاه‌های داده: نامحدود
 • دامنه‌های پارک شده: نامحدود
 • کاربران FTP: نامحدود
سفارش دهید

پلن طلایی

هزار تومان ۲۰۰ سالیانه

 • فضای هاست: ۵GB
 • پهنای باند: ۵۰GB
 • دامنه‌های قابل میزبانی: ۵
 • زیردامنه: نامحدود
 • تعداد ایمیل: نامحدود
 • پایگاه‌های داده: نامحدود
 • دامنه‌های پارک شده: نامحدود
 • کاربران FTP: نامحدود
سفارش دهید
فرمیونتعرفه و سفارش هاست و دامین